Revista Transfrontaliera de Stiinte Penale
Institutul Transfrontalier de Studii Internationale si Justitie Penala

,,Revista Transfrontalieră de Ştiinţe Penale”Constituie o apariţie nouă în domeniu, îşi propune să prezinte cititorilor interesaţi idei şi teorii, opinii şi puncte de vedere, cercetări ştiinţifice, precum şi aplicaţii practice. Apariţia revistei se dovedeşte necesară în contextul actual în care ştiinţele penale şi criminalistica trebuie să răspundă unor provocări reprezentate în primul rând de integrarea europeană care determină în mod firesc interferenţa sferei naţionale a dreptului penal cu cea a Uniunii Europene. În acest sens, revista constituie un rezultat al preocupării de a studia influenţa dreptului Uniunii Europene asupra dreptului penal naţional, deoarece se remarcă faptul că în spaţiul juridic românesc nu există încă un demers ştiinţific serios în acest domeniu. Actuala publicaţie încearcă să răspundă la întrebări precum: Dreptul penal naţional se conformează sau respinge dreptul penal al Uniunii Europene? Magistraţii români aplică prioritar reglementările Uniunii Europene în cauzele penale pe care le instrumentează sau le ignoră? Cum se împacă răspunderea penală obiectivă, în cazul încălcării dispoziţiilor comunitare, cu aceea subiectivă, aplicată exclusiv în dreptul intern? Iată o serie de întrebări care îşi aşteaptă răspunsul, lista rămânând, bineînţeles, deschisă, având în vedere problematica deosebit de complexă. Un alt argument al apariţiei revistei îl constituie accentuarea fenomenului criminalităţii transfrontaliere, aflat în continuă ascensiune, care determină necesitatea unei cercetări multidisciplinare, în scopul identificării celor mai potrivite mijloace de prevenire, dar totodată şi de depistare şi combatere cât mai eficiente. În prezent, se pare că ne aflăm în faţa unui paradox: cu cât este mai aprig combătut fenomenul (şi ne referim îndeosebi la corupţie şi criminalitate organizată), cu tot atâta intensitate acesta pare să crească, deşi ne-am aştepta să scadă! De aici întrebarea firească: de ce? Cum dezlegăm această enigmă? Una dintre căi este, desigur, oferită de Institutul Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penală al Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, unde se vor efectua cercetări ştiinţifice riguroase al căror rezultate vor fi diseminate prin intermediul revistei.